Deriani, Ni Wayan, Ni Made Astiti, and I Komang Try Adi Stanaya. 2020. “Pengembangan Usaha Dan Rebranding Produk Yuki Brownies”. WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer 3 (1), 6-12. https://doi.org/10.30864/widyabhakti.v3i1.215.