Deriani, Ni Wayan, Ni Made Astiti, and I Komang Try Adi Stanaya. “Pengembangan Usaha Dan Rebranding Produk Yuki Brownies”. WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer 3, no. 1 (December 30, 2020): 6-12. Accessed July 26, 2021. https://widyabhakti.stikom-bali.ac.id/index.php/widyabhakti/article/view/215.